Hånd med plenfrø og teksten: Slik anlegger du plen

 

Det er enkelt å anlegge plen. Her har vi satt sammen enkel bruksanvisning. Du finner denne på alle forpakningene til Green Viking plenfrø.


1: Når: Sensommer og høst er best for spiringen, men du kan også så om våren når risikoen for tørke er minimal. Obs! De små frøene kan blåse bort og risikoen for uttørking øker når det blåser.

 

2: Forbered jorden: Før du anlegger plenen må jorden freses eller graves i en dybde på 25 cm. Fres først i en retning, deretter på tvers. Er jorda veldig tørr må den vannes grundig før du sår.

 

3: Fjern alt ugress: Spesielt flerårig ugress må man være omhyggelig med å luke bort, da det er vanskelig å bli kvitt når plenen er etablert. Sørg for å få med hele roten med utløpere når du luker.

 

4: Planér jorden: Bruk en jernrive til å ut overflaten så klumper og tørre biter slås i stykker. Gå over hele området arealet igennem med små skritt slik at små luftlommer fjernes. Gå først på langs og deretter på tvers. Trekk til slutt en lang planke eller en stige over over arealet, så du får en helt plan overflate. Bruk en fintannet rive for å fjerne de siste småstein og planterester, samtidig som de øverste cm jord blir fin og løs.

 

5: Gjødsle jorden: Før etablering av plen bør jorda gjødslesslik at det nye gresset har noe å leve av i den første tiden. Fordel gjødselen jevnt over arealet. Følg alltid anvisningen om anbefalt mengde på gjødselpakningen. Vi anbefaler Green Viking Plengjødsel.

 

6: Bland og så jevnt: Frøene i pakken har ulik størrelse. For jevn fordeling bør du riste pakken godt før du åpner den. Del frøene opp i to like deler, og så først i en retning og deretter på tvers. Er arealet stort kan det lønne seg det sig å dele det opp i felter med tilhørende frøporsjoner. Du kan så for hånd eller leie en såmaskin. Du trenger ca 1 kg plenfrø pr 30-40m2.

 

7: Dekk frøene: Etter såing rives lett over området så frøet dekkes av ca ½ cm jord.

 

8: Unngå vanning:  Ikke vann med det samme du har sådd plenfrø. Frøene vil da svømme sammen og den jevne fordelingen blir ødelagt. Når gresset begynner å spire må du holde jorda jevnt fuktig jævnt fugtig.

 

9: Klipp i 3-4 cm høyde: Klipp aldri under 3 cm. Blir gresset for kort bruker det for mye energi på nye skudd. Det svekker rotnettet, gir flekker i plenen og inviterer ugresset til å slå seg ned. Det er en god idé å endre klipperetningen ved hver klipping.


Green Viking Plenfrø


Green Viking har et variert sortiment vil du kunne dekke din plen og ditt behov.


Villa
: Gir en robust plen med god slitestyrke. Etablerer seg meget raskt. Kommer i 1kg, 2,5kg og 15kg.


Natur og fritid: Plenfrøblanding til fritidshus. Blandingen passer spesielt godt til tørr og skrinn jord, og områder i skygge. Vokser ganske lite i høyden og krever mindre klipping. Vakker som både klippet og uklippet. 


Reparasjon: Denne blandingen egner seg spesielt godt til reparasjon av eksisterende plen, men kan også brukes ved nyetablering. Brukes der man ønsker en hurtig og sikker etablering, samt en robust plen. 


Sport: Frøblanding for en robust og slitesterk plen. Etablerer seg hurtig til en tett og lavtvoksende plen som hurtig tar seg opp igjen etter slitasje.