Simontorp jordsekker. Kugjødsel. Kompostert jord. Blomsterjord.


Simontorp er vår egenproduserte jord og regnes som hagebransjens Rolls-Royce. Med Simontorp kjøper du deg rett og slett grønne fingre på pose. Dyrk selv med Simontorp og få et naturlig og perfekt resultat i hage og bed.
Simon Nyttigs plantetips


Simon Nyttig er en liten bakterie som lever i jorda og gjør hagen din sunn og frodig. Ved løkplanting graver du et romslig hull og strør Simontorp Kugjødselkompost nedi. Sett løken i hullet og fyll opp med Simontorp Blomsterjord. Dette gir løken en god matpakke gjennom vinteren. Roseplanter tørker ofte inn om vinteren og vi anbefaler tildekking. Sent på høsten dekker du godt oppover stammen med Simontorp Kugjødselkompost.


Er du forhandler kan du bestille Simontorp i vår nettbutikk.


Bestillinsknapp