Simontorp jordsekker. Kugjødsel. Kompostert jord. Blomsterjord.


Simontorp er vår egenproduserte jord og regnes som hagebransjens Rolls-Royce. Med Simontorp kjøper du deg rett og slett grønne fingre på pose. Dyrk selv med Simontorp og få et naturlig og perfekt resultat i hage og bed.
Simon Nyttigs plantetips


Simon Nyttig er en liten bakterie som lever i jorda og gjør hagen din sunn og frodig. Ved nyplanting graver du et romslig hull, setter rotklumpen nedi og fyller opp med Simontorp Kugjødselkompost, gjerne blandet med eksisterende jord. Vann godt. Når veksten er godt i gang og plantene har blitt større, bør du spa litt Simontorp Kugjødselkompost forsiktig ned i jorda rundt plantene. Dette kan du gjøre et par ganger i løpet av sommeren. Roseplanter tørker ofte inn om vinteren og vi anbefaler tildekking. Sent på høsten dekker du godt oppover stammen med Simontorp Kugjødselkompost.


Er du forhandler kan du bestille Simontorp i vår nettbutikk.


Bestillinsknapp