Nordic Garden AS er et resultat av en fusjon mellom Fritzøe Barkprodukter AS og Hydro Hagebruk AS, og deretter en fusjon med Econova AS.

 

Fritzøe Barkprodukter ble etablert i 1979 på Sky i Larvik. Den gang var bark et avfallsprodukt som ikke ble nyttiggjort. Virksomheten vokste ettersom man så muligheter for å ta frem dekkbark og prydbark for hage og parkanlegg, sanitærbark til hyttemarkedet, bark som tilsats i jordprodukter samt oljebark til bruk ved oljeutslipp på land og til vanns. I dag blir bark også brukt som biobrensel, noe som påvirker råvareprisene og gir en annen konkurransesituasjon.

 

På Barkåker i Vestfold ble Simontorp Solskinn AS etablert på samme tid, i 1979, av Tetra Pak Norge AS. Kompostering og pakking av Simontorp Blomsterjord og Simontorp Kukompost er hovedvirksomheten den dag i dag. Simontorp Solskinn ble kjøpt av Hydro og endret navn til Hydro Hagebruk, for deretter å fusjonere med Fritzøe Barkprodukter i 2000. Selskapet het Hydro Fritzøe AS en periode før det ble kjøpt av Felleskjøpet i 2003 og navnet ble endret til Nordic Garden.

 

Nordic Garden ervervet Trønder-Bark AS som i dag er en produksjonsavdeling på Namdalseid. Econova AS med agentur på Substral; flytende gjødsel, og Roundup; plantevern/ugressmidler ble fusjonert inn i 2008, samtidig som Econova AB kom inn på eiersiden i selskapet. Nordic Garden fikk dermed tilgang til et langt bredere produktspekter både gjennom overtakelse av agenturer samt gjennom bruk av Econova som leverandør av jord, gjødsel, plenfrø, porsjonsfrø og en rekke andre hageartikler.

 

Nordic Garden samlokaliserte produksjon og lagring av bark, Simontorp jord samt handelsvarelageret på Berganmoen i Lardal kommune i Vestfold i 2013. Nordic Garden har i dag et bredt spekter av egenproduserte produkter, agentur- og handelsvarer og er leverandør til de store landsdekkende hagesentrene og byggevarekjedene i Norge.  Hovedkontoret ligger på Borgeskogen i Stokke i Vestfold.