Miljøstrø 150 L
Miljøstrø 150 L

Varenummer: 103017

NOBBnummer: 47417205

EAN: 7049881030174

Std salgsenhet: PF, à 21 enheter


Varebeskrivelse:
Naturprodukt til husdyrhold.
Rent naturprodukt til husdyrhold av sau, gris, hest, fjørfe og storfe. Drøy i bruk. Gir god helse og trivsel for dyrene. Tilfredsstiller Veterinærinstituttets krav. Gir frisk lukt av trevirke, har stor oppsugingsevne og gir gjødsel med høyt nitrogeninnhold